Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani Dulcis Gourmet (www.dulcis-gourmet.si, www.gourmet.si)

Definicije pojmov
Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.dulcis-gourmet.si, www.sanmartino.si, www.oljka.si, www.al-capone.si, www.dulciscaffe.si, www.twentycaffe.si, www.divino.si .

Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domen www.dulcis-gourmet.si, www.sanmartino.si, www.oljka.si, www.al-capone.si, www.dulciscaffe.si, www.twentycaffe.si, www.divino.si je podjetje Dulcis Gourmet d.o.o., Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana (za vse v nadaljevanju: lastnik).

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnih mestih www.dulcis-gourmet.si, www.sanmartino.si, www.oljka.si, www.al-capone.si, www.dulciscaffe.si, www.twentycaffe.si, www.divino.si (v nadaljevanju: uporabnik)

Sprejem splošnih pogojev
Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani lastnika sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Avtorske pravice
Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je izključno v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitnemu gradivu ni potrebno dodajati oznak (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, ©,ipd), ampak je le-to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Podjetje Dulcis Gourmet d.o.o. si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepalo proti kršitelju.

Varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS št. 86/2004, UL RS št. 113/2005).

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.

Spremembe splošnih pogojev

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.dulcis-gourmet.si.

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerokoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje sporov

Vaša vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.dulcis-gourmet.si, sporočite na e-poštni naslov: info@dulcis-gourmet.si ali na poštni naslov podjetja Dulcis Gourmet d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

Naročite se na novice skupine Dulcis Gourmet in prejemajte obvestila o posebnih ponudbah v naših enotah.

Ošterija pri Oljki
Mare Santo
Dulcis Marende
AlCapone
diVino